Atmoda Latvijā sāksies ar jautru sadziedāšanos

Skaidrs, ka atmoda Latvijā sāksies ar jautru sadziedāšanos, ne jau ar himnu vai tēvreizi.

Jāpielāgo tautā labi zināmi pantiņi:


Ai jel man vieglu prātu
Iebalsoju Pavļutiņ
Ne gadiņa nedzīvoju
Sola kungi nošpricēt

Dā nī ēls
Tam nekad nekur nav gana
Mīlu to jo iepīr-ku-ūms
Iepirkums būs manējais

Vai tu zini mana mīļā,
kāpēc maska jāvalkā?
Kad iet Kariņš veikaliņā,
maska viņam kabatā.
Vai tu zini manā mīļā,
Kāpēc vienmēr jābūt tā?
Kad iet bērni mani skolā
Man par testu jāmaksā?

Bet vai tu atnāksi,
kad man vairs nebūs sertifikāts?
Bet vai tu mīlēsi,
kad man vairs nebūs sertifikāts,
Kad man vairs nebūs sertifikāts.

Tu tikai turi muti ciet
Lai laime nepāriet
Lai Kariņš neaiziet
Lai lai lai
Tu tikai turi muti ciet.

Viens, divi, trīs, četri.
Saeima, nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā.
Valdība, nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā.
Prezident, nāc ārā, nāc ārā, nāc ārā.
Tautu dzirdēt, saprasties.

Man visi radi baltās maskās sēž
Es šajā zemē viens kā pirksts Es rakstu žēlabainas vēstules
Bet viņi mani sūta mācīties
Saki Jā, saki Nē
Tev jābūt manai draudzenei
Saki Jā, saki Nē
Tev jābūt manai meitenei
Saki Jā, saki Nē
Tev jābūt manai mīļotai
Saki Jā, saki Nē
Nav tāpēc jābūt potētai

Kur tad tu nu biji, āzīti manu?
Kur tad tu nu biji, āzīti manu?
Darbiņā, darbiņā, kundziņi mans
Darbiņā, darbiņā, kundziņi mans
Ko tad tu tur darīji, āzīti manu?
Ko tad tu tur darīji, āzīti manu?
Iepirkumu sarīkoju, kundziņi mans
Iepirkumu sarīkoju, kundziņi mans
Ko tad tu tur pārdevi, āzīti manu?
Ko tad tu tur pārdevi, āzīti manu?
Dvēselīti, dzimtenīti, kundziņi mans
Dvēselīti, dzimtenīti, kundziņi mans
Kur tad tu nu dzīvosi, āzīti manu?
Kur tad tu nu dzīvosi, āzīti manu?
Cietumā, cietumā, kundziņi mans
Cietumā, cietumā, kundziņi mans

Es nenācu šai vietāi
Kovid pasi uzrādīti
Rai-rai-rai ritam, rai rai rai ritam
Rairai rallalā, trādi ralla-lā.
Nācu ēsti, nācu dzerti,
Nācu jautri padziedāti
[Piedziedājums]
Ja es būtu to zinājis,
ka būs pasi līdzi ņemti,
[Piedziedājums]
Es būt kājās piecēliesi
prezidentu nolamājis
[Piedziedājums]
Visi mani radi prasa
vai iedūru vaka cīnu
[Piedziedājums]
Vai iedūru vai nedūru
Tā ir mana darīšana
[Piedziedājums]

Aiz kalniņa dūmi kūpa
Kas tos dūmus kūpināj
Nu tiki tā timbaka taibaka tillidirā
Kas tos dūmus kūpīnāj
Kariņš dara sapulcīti
Telefona ekrānā
[Piedziedājums]
Dumpis nesa drūmu ziņ’
Sakumpušu muguriņ
[Piedziedājums]
Dumpis prasa, vai ir gana
Pavļuts saka vēl vajag
[Piedziedājums]
Piecas potes, sešas devas
Kas par brangu iepirkum
[Piedziedājums]
Salds kā medus, auksts kā ledus
Ak tu dieva dāvaniņ

Seši mazi deputāti
Jāj pa ceļu bungodam
Visiem sešiem slimi zirgi,
Visiem maskas ģīmi sedz
Visi seši sajājuši
Mana tēva sētiņā
Divi saka: masku liec
otrie divi: potējies
Divi mani saķēruši
Zelta šprici dāvina
Ne es ņemšu, ne man vajag
tik jaunami skuķēnam

Iespējams, pārāk grūtas kopdziedāšanai

Viņi potēja vienu vasaru
Viņi potēja vienu vasaru
Viņi potēja vienu vasaru
Un pēc tam, pēc tam, pēc tam
Tagad katrs savam liktenim
Tagad katrs savam liktenim
Prasa kam tad bija jābūt pēc tam

Upē naktī pīles kliedz.
Un tu arī neiemiedz!
Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
Varbūt, ka ir ņemts par daudz,
Varbūt, ka par maz ir ļauts,
Un varbūt par maz ir arī strādāts.
Izeju no mājām kluss.
Zvaigznes spīd un dubļi dus,
Un var skaidri redzēt laimes naudu.
Tas nekas, ak, tas tik tā,
Tas tik tādā klusumā,
Tik no malas izliekas, ka zogu.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties