Konservatīvisms

Jāzeps Baško pēc 10 gadiem Londonā atgriezās dzimtenē 2020. gada oktobrī ar misiju veicināt šeit "konservatīvo domu".

Daļa darba ir caur izdevniecību Kodoka, kas publicē nopietnus, pasaulē atzītus darbus. Daļa darba ir diletantiskās pārdomas par politisko filozofiju, ko sauc par konservatīvismu. Tās atradīsiet šajā vietnē. Zemāk ir saites uz šo pārdomu izlasi.

Konservatīvās domas vēsture
Galvenās konservatīvo domātāju atziņas, nozīmīgākie konservatīvie domātāji un konservatīvisma artikulētāji.

Konservatīvisms
Iespaids par senākiem labākiem laikiem rodas dabiski, kad mēs augstāk vērtējam un tāpēc atminamies labāko no aizgājušā, bet aizmirstībai nododam pārējo.
Kas ir Dziesmu svētki
Konservatīvās attieksmes viena no pamatidejām ir, ka cilvēks nepiedzimst tukšumā. Cilvēks piedzimst savu priekšgājēju radītā pasaulē un dažas izvēles viņam vienkārši nav dotas, jo tās ir jau izdarītas pirms viņa.
Konservatīvisms ir metode nevis galamērķis
Precizēt izpratni par konservatīvismu ir būtiski tiem, kas gatavojas veidot konservatīvu partiju vai kas grib saprast gaidāmo, ja balsos par tādu partiju (ja būtu tāda).
Liberālisms nav mērķis
Lampu ir grūti pieskaitīt pilsonisko sabiedrību stiprinošajiem pasākumiem, jo tā noliedz to, ka eksistē sarunu rezultātā risināmas, bet asas un pamatotas domstarpības starp jauno mērķu plurālismu un veco līdzekļu plurālismu.
Kosmisks pārpratums
Un tad viendien kosmiska pārpratuma rezultātā es sastapos ar cilvēku, kurš nav pavadījis dzīvi bumbulējot, bet ir nepārtraukti pa to sities. Satiku cilvēku, kas ir neskaitāmām netaisnībām spītējot kārtojis un plānojis mazo pasauli ap sevi, sekojot mazajām receptēm, kuru absolūto patiesumu viņš nav m…
PSRS sadzīves romantizācijas aizstāvībai
Tie, kas vīpsnā par cilvēka gremdēšanos atmiņās par zīmīgu atribūtiku no viņa bērnības, viņa paša vai vecāku jaunības, jo tās aizvadītas noziedzīgā politiskajā režīmā, faktiski noliedz otra cilvēka apolitiskās dzīves nozīmi.
Itāļu konservatīvisma konferences piezīmes
Liberāļu skatījumā, kamēr vien nācijvalsts eksistē ļaužu prātos, sabiedriskā līguma uzvara vēl nav sasniegta. Viņu mērķis ir pilsoniska partnerība bez vēstures. Šai partnerībai viņi tad izdomā dažādas it kā vienojošās vērtības, piemēram, iecietību. Šīs vērtības vārdā visas nacionālās vērtības tiek p…
Konservatīvisms negarantē labumu
Atkal pārītis nokomentēja, kā es, konservatīvās domas izdevumu izdevējs, vispār varu iepīkstēties par to, ka Saskaņai kaut kad būtu vajadzējis būt valdībā! Kā es atļaujos pārmest kaut ko NA! Daži aplami uzskata, ka konservatīvisms ir kaut kas tik labs kā patiesība. It kā konservatīvie ar savu pieeju…
Trijos naktī par to, kas ir konservatīvisms. II daļa
Vakarnakt šeit centos nošķirt savu izpratni par konservatīvismu no tās, ko kāds komentāros nosauca par “klasisko izpratni”, proti, “saglabāt esošo, [..] pretoties pārmaiņām”. Šo “klasisko izpratni” es jau pieskaitu pie ideoloģijas, jo tā ir ideja, kas neko nepastāsta par to, kā lietas ir, bet ir pri…
Trijos naktī par to, kas ir konservatīvisms. I daļa
Pirmā lieta, kas jāsaprot par konservatīvismu, ir ka tas ir mēģinājums norādīt uz lietu patieso dabu. Šī lietu daba izpaužas neatkarīgi no tā, vai šo dabu kāds artikulē, vai ne. Gravitācija strādā arī tajās kopienās, kur tā nav izteikta fizikas likumos. Konservatīvisms, par kuru te runāju, nav kā ba…

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties