Rūpes par tuvākajiem

Ja manas rūpes, teiksim, par sev tuvākajiem vai par pasaules klimatu, nozīmē citu cilvēku ierobežošanu, tad mēraukla ir nevis rūpes, bet manas attiecības ar tiem, kurus es gribu pakļaut. Brīvā sabiedrībā (demokrātijā) "labu" var darīt tiktāl, cik visi plānam pakļautie ir mierā ar to.

Vienošanos var panākt tikai tādā brīvā sabiedrībā, kuru vieno kopīgs mērķis, bet, pats galvenais, kur ir uzticēšanās vadībai. Jo lielāka uzticēšanās vadītājam, jo mazāk populārus lēmumus tas var pieņemt. Ja uzticēšanās nav, tad nekādus kopīgā labuma lēmumus nevar pieņemt.

Kad ir polarizācija, tas ir, sabiedrība ir sadalījusies izteiktās līdzīga izmēra nometnēs, tad primārais kopīgais labums abām pusēm, izslēdzot despotismu kā iespēju, ir līdzāspastāvēšana. Vienas puses labums nevar būt kopīgais labums. Vienas puses vēlme tikt vaļā no otras puses pārstāvjiem nevar būt nevienas puses vēlme — tas arī būtu despotisms. Tātad puse var paust tikai tādu vēlmi, kura atļauj otras puses pastāvēšanu un nediskriminē to. Līdzāspastāvēšanas panākšanai abām pusēm var nākties ciest, bet taisnīgam rezultātam abām pusēm jācieš līdzīgi (relatīvi pret viņu vēlmēm nevis viens un tas pats sods).

Nevakcinētie neuzstāda nekādas jaunas prasības vakcinētajiem. Vakcinācijas uzspiedējiem ir jāpierāda, ka nevakcinētie ar šo nekā nedarīšanu (taču ar tuvojošos variantu un vīrusa sezonu) viņus apdraud. [Te jāatzīmē, ka vakcinācijas uzspiedēji var arī aizstāvēt ne sevi, bet kādu riska grupu, taču tad viss vienādojums būs jāattiecina uz konkrēto riska grupu nevis uz politikas atbalstītājiem — vakcinācijas uzspiedējiem.] Es uzskatu, ka nevakcinēto ierobežošana nekādā veidā nevar radīt līdzsvara stāvokli, kurā abas puses būtu līdzīgā mērā no kaut kā atteikušās kopīgās līdzāspastāvēšanas vārdā. Nevakcinētie būs ierobežoti savās brīvībās, bet vakcinētie būs tikai ieguvuši sev vēlamo, par to neciešot nekādus zaudējums.

P.S. Šo vienādojumu var risināt tikai tad, kad ir runa par polarizāciju - par diviem pretpoliem. Kad runa ir par minoritāti, tad šis, protams, rezultējas mazākuma diktatūrā.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties