Cilvēks vienmēr redz un dara to, ko spēj

Cilvēka vēlme kaut ko konkrētu darīt ar esošo izriet no zināšanām par esošo un savām spējām iedarboties ar to. Cilvēks identificē tikai to, ar ko viņam ir jau kaut kādas “spēju” attiecības.

Cilvēks nevēlas un nerīkojas pretēji (ārpus) savām spējām.

Ar spējām ir jāsaprot viss tas, ko cilvēks var paveikt konkrētā brīdī (un nevis nākotnē). Pie spējām noteikti ir jāpieskaita arī visa veida abstraktas darbības ar lietām — domāšanu par tām, apgalvojumu izdarīšanu par tām.

Cilvēks iemācās iepriekš neiespēto, darot to, ko spēj, piemēram, — ar mēģināšanu, piemēram, ar citu, iespējams, abstraktu iedarbību. Darbības rezultējošā situācijā viņš tad identificē to, ar ko viņam jau ir iepriekšēja saskare bijusi — tātad jau ir bijusi abstraktas iedarbības spējas. Process ir nepārtraukts, bet es to sadalu diskrētos soļos vienkārši savas spējas to darīt dēļ (un man nav ne jausmas, vai no tā ir kāda jēga citam cilvēkam).

Galvenā tēze ir, ka tas, ko cilvēks ar lietu darīs, ir vairāk atkarīgs no tā, ko cilvēks spēj izdarīt, nekā no tā, kas kāda cita vērotāja prāt vai objektīvi kopienas interesēs, būtu ar lietu jādara. (Lai arī pastāv objektīva realitāte, cilvēkam vajag spējas, lai to atklātu. Un ir spējas, kas objektīvo realitāti atklāt traucē.)

Cilvēka darbība ir tātad viņa spēju izspēle.

Par šo ir jādomā, kad plāno audzināšanu, izglītību un sabiedrības organizāciju. Cilvēki neredzēs un nedarīs lietas, kuras viņi “nespēs” — par kuru eksistenci nezinās. Un cilvēki darīs visu, ko spēj.

Izglītība māca veikt abstraktas darbības ar lietām. Izglītība māca par to, kādas lietas vispār var būt. Jebkuras izglītibas programmas produkts bez jebkādas apzinātas apņemšanās automātiski ies tālāk dzīvē un “ēdīs” pasauli ar savām iegūtajām spējām (un caur to apgūs jaunas spējas).

Cilvēks nespēj nerīkoties ar identificētu situāciju.  Programmētāji redzēs pasauli kā programmējamu un ārsti kā ārstējamu, ja viņiem nekas cits nebūs iemācīts. Nemācīsim bērniem lietas, ko negribam, lai viņi aplami redz pasaulē vai izdara ar visu pasauli.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties