Eiropas Savienības paraugpilsonis Krievijā

Krievijas iedzīvotāju spējā reakcija uz mobilizāciju apliecina, ka "attīstītās" Krievijas pilsētas ir veiksmīgi eiropeizētas, kamēr līdz tādām vietām kā Jakutija Eiropas vēsmas vēl nav atnākušas. Krievijas pilsonis, kas sēž mājās un neprotestē pret Putinu, kamēr tas neskar viņa paša dzīvību, ir Eiropas Savienības paraugpilsonis. Tas ir tas pats pilsonis, kas paliek mājās, kamēr tūkstošiem viņa līdzpilsoņu atņem tiesības strādāt par to, ka viņš nav sašpricējies ar bikšūdeni. Rietumi kopš 2020. gada parādīja, ka vienīgais, par ko viņi ir gatavi paši mirt un sūtīt savus dēlus mirt, ir viņu pašu dzīvība. Ne par kādu augstāku ideju viņi dzīvības vai pat reputācijas upurēt nav spējīgi. Un tādai kopienai un kultūrai likumsakarīgi ir vai nu jākrīt, vai jādebilizējas dronu sargātā totalitārismā. Eiropā "pa lielam" šobrīd ir tikai četras neatkarīgas valstis ar dzīvotspējas pazīmēm. Tās ir Lielbritānija, Ukraina, Polija un Ungārija.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties