Meistarīga marksisma aģitācija

Tipisks gadījums, kā ar iežēlināšanu un bez ļauna nodoma var mācīt pilnīgas muļķības.

Feisbukā uzpeldēja īss un muzikāli pievilcīgs izgriezums no 2008. gada multiplikācijas filmas Darbinieks (El Empleo), kura ieguvusi neskaitāmas godalgas festivālos.

Just wow! | Garvin Dan Jiminez | ‏‎Garvin Dan Jiminez‎‏ · المقطع الصوتي الأصلي | Reels
المشاهدات: ‏١٫١ مليون‏، تسجيلات الإعجاب: ‏٦٫٩ ألف‏، التعليقات: ‏٢٩٦‏، المشاركات: ‏٣٫٢ ألف‏، مقاطع ريلز على فيسبوك من ‏‎Garvin Dan Jiminez‎‏: Just wow!. ‏‎Garvin Dan Jiminez‎‏ · المقطع الصوتي الأصلي

Nenoliedzami, tā ir labi uztaisīta multene un aizkustinoša montāža, bet, ja kādam šķiet, ka tā pauž patiesību, tad viņš jau ir gatavs marksists vai viņu propagandas upuris. Šajā multenē visas cilvēku attiecības ar pārējiem tiek attēlotas kā ekspluatācija — vai nu galvenais varonis ekspluatē citus, vai tie viņu. Tas ir pagalam nabadzīgs, aplams un bīstams redzējums.

Ja es pērku no jums apkopēja pakalpojumu, tad es ekspluatēju jūs tikpat lielā mērā, cik jūs mani esat apčakarējis ar savu propagandu, ka tīrai mājai ir kaut kāda augstā vērtība. Ja sieva sēž mājās un "neko nedara", tad vīrs viņu ekspluatē tieši tikpat, cik viņa izmanto vīru. Iespaids, ka "ekspluatētājs" ir tikai viena puse (vai ka vispār kāds tāds ir), pašā saknē ir absolūti amorāls un balstās uz aplamo antropoloģiju par cilvēku kā atomizētu indivīdu un aplamo priekšstatu par viendimensionālu cilvēku hierarhiju, saskaņā ar kuru var novērtēt, kurš ir augstāk un kurš zemāk. Tā nav.

Brīvā valstī brīvi cilvēki nestājas nekāda veida attiecībās pret savu gribu.

Neviens normāls cilvēks negrib dzīvot iekārtā, kurā būs aizliegts būt par kājslauķi citam cilvēkam. Politiska kopiena var aizliegt nodarboties ar lietām, kuras, piemēram, pazemo cilvēku un pazemina cilvēka dzīvības vērtību sabiedrībā, bet tā nevar aizliegt cilvēkiem slēgt abpusēji izdevīgus līgumus, kas nevienu nepazemo vai šķietami dara to tikai tādēļ, ka kāda ļaužu grupa patvaļīgi sāk uzskatīt mājas uzkopšanu vai trauku mazgāšanu par mazāk cienījamu nodarbi nekā dokumentu parakstīšanu.

Šo multeni ir jāiekļauj mācību materiālos, jo tā demonstrē gan radošu kādas cilvēku attiecību dimensijas attēlojumu mākslā, gan ilustrē, kā caur iežēlināšanu var notikt indoktrinācija marksismā. Multenes veidotāju faktiskajiem, ļoti iespējams, cildenajiem nodomiem šeit nav nekādas nozīmes.


Multene pilnā garumā:

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties