Par tautas neiešanu ielās

Kāpēc Kariņš vēl nav "padzīts ar slapju lupatu"?

Sūkstīties, ka tauta neiet ielās, nav tiesīgi tie, kuru sabiedrībā baudītais stāvoklis uzliek pienākumu viņiem pašiem atbilstošos brīžos būt tautas pulcinātājiem. Attiecas kā uz tautā mīlētiem intelektuāļiem, tā uz televizorā runājošajiem.

Kurš tad cits tautu vedīs ielās? Satversmes oriģināla meklētāji? Biznesmeņi? Visu Saeimu atlaidēji? Varbūt tauta vairs negrib iet, ja par iešanu ielās viņu divus gadus sauca par stulbu.

Ja negrib pazaudēt iespēju iet ielās, tad tā prakse ir jāaizstāv arī tad, kad jums netīk attiecīgā brīža gājēju uzskati.

Intelektuāļi, kultūristi un ietekmeļi, arī sūdabrāļi žurnālisti! Mūsu demokrātija un valsts ir jūsu, ne parastās tautas rokās. Tauta jums sekos. Ja jūs nevedīsiet, tad vedīs švakāki par jums.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties