Konflikta turētnespēja kā politiskās nesekmes cēlonis

Ebreji kā kultūra ir gudrāki par latviešiem (kā kultūru) tamdēļ, ka viņi vieglāk pacieš un ilgāk spēj uzturēt dzīvu un produktīvu konfliktu.

Konflikta turētnespēja kā politiskās nesekmes cēlonis
Photo by Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Latvieši grib vienoties vai uzgriezt viens otram muguru, kamēr divi ebreji var uzturēt produktīvu saziņu, atrazdamies augstas pakāpes konfliktējošās un pretrunīgās domās. Ja sabiedrību uzskata par švammi un ūdeni par zināšanām vai gudrību, tad ebreju švamme šīs īpatnības dēļ var uzsūkt vairāk ūdens nekā mūsējā.

Pirmkārt, ja ideju populācijā var pastāvēt un skandēts tiek tikai neliels skaits ideju, tad šai ideju populācijai ir mazākas iespējas radīt jaunu ideju. Otrkārt, šīs populācijas arsenālā ir mazāk dažādu līdzekļu, kā saskarties ar jauniem apstākļiem. Evolūcija (adaptācija) nestrādā tik daudz ar mērķētām inovācijām konstatēto problēmu risināšanai, cik ar iepriekš perifēri uzturētu ideju pēkšņu pielietojamību pie jauniem apstākļiem.

Latviešiem individuālā līmenī var būt dziļas un vērtīgas idejas, bet svarīgi ir tas, cik no tām idejām ir apgrozībā, cik no tām atļauj cirkulēt sabiedrībā. Ja ideja mīt tikai viena vai pāris gudrinieku galvās, turklāt tādu, kas atsevišķos jautājumos pieturas pie vairākumam latviešu netīkamiem uzskatiem, tad no tās idejas kopiena nekādu labumu negūst.

Lai piepulcētos politiski veiksmīgāko kultūru pulciņam, latviešiem ir jāmācās sarunāties ar tiem tautiešiem, ar kuriem viņiem ir diametrāli pretēji uzskati. Turklāt sarunāties nevis tādā totalitāras kopienas stilā, kad vienkārši iet attiecīgajām tēmām ar lielu līkumu vai vispār izliekas tās neredzam, bet pilnīgi atklātā konfrontācijā. Konflikta turētspēja nenozīmē spēju stāties pretī pretiniekam un viņu uzvarēt vai cienīgi zaudēt. Nē, tā nozīmē spēju sadzīvot bez skaidra uzvarētāja. Tieši atklātā uzskatu sadursmē un sadursmes neatrisināšanā atklājas, vai cilvēkus saista augstāka lojalitāte. Vai mēs spējam paturēt prātā savu zemi, valodu, tos pašus Dziesmu svētkus un daudz ko citu (kas ne starp visiem strīdniekiem būs viens un tas pats), lai turpinātu sarunu pat pie vislielākajām uzskatu atšķirībām?

Progresīvie iekļāvēji un cita veida fanātiķi, kurus baida ideju konfrontācija un kuri meklē tiesisku aizsardzību pret viņiem nepatīkamiem izteikumiem, ir cilvēka prāta un kolektīvā intelekta noliedzēji.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties