Naura Puntuļa runa Dziesmu svētkos

Viena no labākajām latviešu politiķu runām svētkos.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties