Priekšvēlēšanu debašu noteikumi

Noteikumi, kas tika izmantoti "Kodokas" priekšvēlēšanu debatēs 2022. gada rudenī.

Priekšvēlēšanu debatēm, lai tās būtu godīgas un no tām būtu kāda izglītojoša un informatīva jēga, dalībniekiem ir jāapņemas neuzbrukt pārējiem un respektēt šādas atziņas:

 • Nekādi ad hominem savā starpā
 • Nekādi apvainojumi Putinismā vai Kremļa interešu aizstāvībā.
 • Pirmspolitiskā lojalitāte — visi politiskās arēnas dalībnieki ir “mēs”. Līdzāspastāvēšana kā visus vienojošais.
 • Satversmes kodols mūžīgi un Satversme tagad kā visiem debates dalībniekiem kopīga augstākā vienojošā programma.
 • Spēja atzīt kopīgo ar politiskajiem oponentiem.
 • Nevienam nebūs absolūta vara.
 • Demokrātija ir vairākuma vara, kur vairākums ir nevis cilvēku grupa (koalīcija), bet jebkuri deputāti, kuru atbalsts (katram vadoties uz saviem mērķiem) kādam konkrētam līdzeklim veido vairākumu.
 • Deputāts ir visas tautas un nevis savu vēlētāju pārstāvis.
 • Politika primāri ir ideju slīpēšana nevis personu sacensība.
 • Atteikšanās no ideju autorības. Priekšlikuma autors nav svarīgs. Spēja atbalstīt oponenta virzītu ideju.
 • Ideju niansētība. Nemēģināšana prasīt ne no viena jā/nē atbildes jautājumos, kur ir tūkstošiem nianšu.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties