Tauta nav stulba

Tauta nav stulba
Photo by Jon Tyson / Unsplash

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību.

Tauta nerunā ar savu muti, tauta var tikai piebalsot tam, kas jau skan. Ja publiski tautas piebalsošanai piemērotā vidē runā tikai propagandisti vai muļķi, tad, jā, var rasties iespaids, ka tauta ir stulba, jo tautai nav nekā laba, uz ko norādīt — “Tas ir tas, kā mēs domājam!”

Kad publiski pie teikšanas tiek tikai lozungu meistari un lēta sentimentālisma izsaukšanas speciālisti vai viegli atspēkojami vārguļi, tautai atliek piekrist tiem, kas kliedz “Nost ar visu!” un “eksperti” šķietami pareizi secinās — “Jā, tauta patiešām ir stulba!”

Bet visa atbildība gulstas uz tiem, kam ir teikšana pār informācijas kanāliem, un tiem, kas sēž pārgudrības tornī un nedod tautas rīcībā Dieva viņiem dotās gara mantas.

Jūsu gudrība nav un nebūs tautas gudrība. Bet jūsu gudrība atsitoties pret un apmaisoties ar citu gudrībām — tas gan ir tautas veselais saprāts.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties