Tēvs un māte

Cilvēces viens no pienākumiem ir gādāt, lai katrs šajā pasaulē nākušais bērns var norādīt uz konkrētu sievieti un vīrieti, caur kuriem viņš savā miesā un garā ir saistīts ar Visuma izcelšanās punktu.

Tajā dienā, kad pasauli veidos un noteiks printēti bērni, tas ir, bērni, kas katrs pats sev šķitīs un pēc pieejamās informācijas rādīsies kā visa sākums un gals, liberālisma projekts būs noslēdzies un civilizācija būs iznīcināta, jo būs pati sevi aizmirsusi. Mašīna, bērnu printētāja, būs jaunais dievs.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties