Vērtīga Šņores un Mitrofanova saruna pie Veidemanes

Vērtīga Šņores un Mitrofanova saruna pie Veidemanes. Diemžēl brīžiem E.Š. runā vairāk ar emocijām nekā ar saturu. Ja Mitrofanovs stāsta muļķības, tad ar neverbāliem iebildumiem nepietiek. “Nu, tāpēc!” nav pretarguments. Spīd cauri nepatika, mēs/jūs, nevis kopīga lieta.

Politiskas debates sākumā ir jāvienojas par kopīgo ietvaru, pēc kā var izvērtēt apspriesto. Mēs pret jums nav debate. Debate sākas ar tāda “mēs” atzīšanu, ko var attiecināt uz abām pusēm. Jo risinājums ir nevis, ka viens uzvarēs un valdīs pār otru, bet mēs vienosimies.

Mēs pret jums ir kā divu futbola komandu fanu saruna. Ja vien tā nav daļa no danča, no rituālistiskas savas futbola komandas piederības stiprināšanas, tad tā ir diezgan bezjēdzīga padarīšana. Kurš tad ir tas tiesnesis? Futbola spēles taču nebūs. Vairākuma diktatūra?!

Palika iespaids, ka Mitrofanovam ir vairāk ar Šņori kopīga, nekā Šņore gribētu atzīt. Un tas liecina par prastu nepatiku un negatavību debatēt. Kopīgais ir jāsvin un uz tā ir jābūvē.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties