Uga Dumpis ir infektologs

Uga Dumpis ir infektologs. Viņš ir arī VM eksperts. Un šajās divās jomās viņa sacītais ir ar lielāku svaru nekā mūsu, parasto cilvēku, sacītais. Bet, kad Uga Dumpis izsakās par to, kā sabiedrībai organizēt dzīvi pie noteiktiem rādītājiem, viņš sāk paust politiskus uzskatus. Un politisko uzskatu paušanā un pārstāvniecībā mums, parastie cilvēki, ir tādas pašas tiesības.

Ja kāds zinātnieks kādreiz pateiktu, piemēram, ka visas sabiedrības drošības vārdā bērniem ir jāvalkā maskas, tad viņš to būs pateicis nevis kā zinātnieks, bet politiku veidojošs sabiedrības loceklis. Neviena zinātne nevar pateikt, vai jāvalkā maskas. Zinātne var tikai salīdzināt masku valkāšanas efektivitāti ar citu “risinājumu” un tikai attiecībā pret konkrētu mērķi. Šis mērķis jau var būt apšaubāms un politiski apspriežams — piemēram, cik lielā mērā tiekšanās uz šo mērķi var upurēt citus sabiedrības līdzāspastāvēšanas mērķus.

Kad Uga Dumpis saka, ka līdz ierobežojumu atcelšanai vēl jānovakcinē 20% cilvēku, viņš runā par sabiedrības organizāciju. Viņa slēdzienā ir iekļauta mērķu hierarhija, kura jums var būt nepieņemama. Un jums demokrātiskā sabiedrībā ir gan tiesības prasīt atklāt šos mērķus, gan tiesības nepiekrist šim politiskajam piedāvājumam ar tikpat lielām balstiesībām kā Dumpim.

ŠIS IERAKSTS IR DOMĀTS PILSONISKAS SABIEDRĪBAS LOCEKĻU IZGLĪTOŠANAI NEVIS DUMPJA DISKREDITĒŠANAI. DUMPIM IR TIESĪBAS UZ POLITISKU VIEDOKLI TĀPAT KĀ JUMS.

OTRAIS PAPILDINĀJUMS: Kā VM ekspertam Dumpim ir arī jārealizē VM politika, līdz ar to viņam izteikumu politiskā daba ir saprotama. Viņš nevar būt apolitisks. Viņš būtu slikts galvenais infektologs, ja viņš nerealizētu VM nosprausto politiku. Bet mums ir jābūt gana izglītotiem, lai saprastu, ka mēs varam iebilst, ja tā politika (faktiski VM) mūs neapmierina.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties