Ukrainas dalība ES nav Latvijas interesēs

Teicu jau tviterī, pateikšu arī šeit. Ukrainas dalība ES nav Latvijas interesēs. Ja Ukraina pievienosies ES, Latvija rusificēsies vēl vairāk. Te varēs brīvi braukt un palikt visi ukraiņi, kuriem trūkst kvalifikācijas vai valodu zināšanas dabūt labi atalgotu darbu Rietumu rietumos. Visi, kam ne pārāk labi padodas vai ne pārāk gribas piepūlēties apgūt lielās valodas, brauks uz Latviju un runās te krieviski, tādējādi stiprinot paralēlas, no Krievijas Federācijas un Ukrainas zemēm atrautas krieviskas politiskas kopienas veidošanos latviešu zemē. Kā tas palīdz latviešu tautas izredzēm?

Tāpat kā spējīgāko latviešu aizceļošana uz Eiropas centru nestiprina Latviju, tā austrumslāviskās inteliģences aizceļošana no KF un Ukrainas netuvina šīs zemes Eiropai. Kas tad uz vietas tur veidos un uzturēs liberālo demokrātiju, ja “labākie” aizbrauc? Vai mums vajag bandītisku Krieviju? Nevajag. Nu tad, nepieņemsim šeit inteliģentos krievus, bet mudināsim viņus atgriezties un pārvaldīt savu zemi. Tas pats attiecas uz ukraiņiem pēc kara. Ukraiņiem ir jādzīvo brīvā Ukrainā un pašiem tur jāievieš noturīga kārtība.

Šajā pašā sakarā gribu izmantot iespēju vēlreiz atkārtot, ka Latvijas interesēs nav arī nekāds pielaidīgums angļu valodas pieņemšanā publiskajā vidē. Latvijā apkalpojošā sfērā nedrīkst darboties cilvēki, kuriem nav latviešu valodas zināšanu. Kaut vai ar septiņām augstākajām izglītībām. Angļu valoda vai krievu valoda — tur nav nekādas starpības. Tās abas nav latviešu valoda.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties