Viņi visi ir nopirkti

Kad saka, ka kāds ir uzpirkts, jāapzinās, ka tas pats par sevi nav slikti. Neviens nav materiāli un garīgi absolūti brīvs. Ja par savu rīcību jūtaties morāli pārāks, tas ir tāpēc, ka jūs augstāk vērtējat to, ko iegūstat no šīs rīcības, lai vai kādā valūtā ar sevi norēķināties. Jūs esat “morāli uzpirkts”.

Lai vai kādi ir cilvēka rīcības faktiskie pamudinājumi, viņš tiks vērtēts par rīcību, nevis par pamudinājumiem, kas lika rīkoties. Ja kāds glābj otram dzīvību tāpēc, ka viņš tā var nopelnīt iztiku, tas nepadara viņa rīcību amorālu. Ja cilvēks nogalina otru, pašaprāt, sabiedrības kopīgajam labumam, tas neattaisno viņa rīcību. Ja cilvēks pauž uzskatus, kas jums šķiet nepieņemami vai absurdi, tad viņa izteikumi ir jāvērtē kā viņa paša pārliecība par to, kas viņam tobrīd jādara, nevis kā viņa būšana ārējā ietekmē, piemēram, svešas varas kalpībā. Viņš šos uzskatus var būt paudis saskaņā ar noslēgtu vienošanos, aiz nezināšanas, aiz ļaunprātības, aiz uzmanības alkām un miljons citu iemeslu dēļ. Otra cilvēka pilno cenu mēs nekad nevaram novērtēt, tāpēc par to spekulēt un ietvert to diskusijā ir lieki. Lietas būtība ir, ka cilvēks tā rīkojas.

Jūs varat iedomāties, ka sabiedrisko mediju žurnālisti ir uzpirkti. Ka viņi kalpo kādam spēkam. Vai ka viņi ir noderīgie idioti. Vai vēl nezin kas. Tam nav itin nekādas nozīmes. Lietas būtība ir tāda, ka pastāv apstākļi, kuros cilvēks uzskata par nepieciešamu rīkoties tā un ne citādāk. Ja tas cilvēks ir no mūsu vidus, tad tā ir mūsu realitāte, ka mūsu vidū kāds tā dara. Norakstīt indivīda vai grupas uzskatus uz būšanu nopirktiem neko nepasaka un neko neatrisina. Kad jums šķiet, ka kāds ir “nopirkts” vai kā citādi angažēts, vienīgais droši zināmais ir, ka jūs viņam nesamaksājāt tik daudz, cik citi. Bet tos, kuru uzskati jums izklausās pareizi un gudri, acīmredzot nopircis veiksmīgi esat tieši jūs, vai arī jūsu abu kopīgais kungs.

Kad pretējā dzimuma pārstāvis negrib ar jums iepazīties, vai tas nozīmē, ka viņu kāds ir uzpircis? Jums šķiet, ka nē? Bet varbūt cilvēks ir izskaitļojis, ka ar jums nebūs labi. Ne tikai materiāli, bet arī morāli un garīgi. Un fiziski! Vienvārdsakot, ka ar jums būs neizdevīgi. Tad var teikt, ka, jā, otrs cilvēks ir uzpirkts. Un kas no tā? Maksājiet vairāk, dāmas un kungi. Citādāk viss, ko jūs sakāt, ir ka esat ticis apspēlēts.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties