30 gadi likumu gaidot

Viena pavisam vienkārša lieta, ko visiem vajadzētu likt aiz auss, ir, ka tiesiskā valstī nevar izdot jaunu likumu, ar kuru cilvēks tiek sodīts par to, ka viņš nav sagatavojies jaunajam likumam iepriekšējos 30 vai kaut vai 100 gados, ja šis likums nebija izsludināts pirms tiem 30 gadiem. Var izdot jaunu likumu, kas nosaka jaunus spēles noteikumus. To var darīt. Bet likumam ir jāņem vērā tie apstākļi, kas pastāv šodien. Likuma izvērtēšanā nevar iekļaut nekādus 30 gadu aprēķinus par to, kas kam bija jābūt izdarījušam, ja regulējums, kas tādu gatavošanos prasītu, nepastāvēja. Pretējā gadījumā ir tā, ka Saeima var rīt pieņemt likumu, kas sodīs jebkuru no jums par to, ko jūs šodien darāt vai nedarāt, bet jūs nezināt, kas tas ir.

Ja jūs pareizās idejas vārdā neesat gatavs atzīt šos tiesiskās paļāvības un tiesiskās paredzamības principus, tad jums nevajadzētu piedalīties politiskās diskusijās.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties