Jūsu privātās dzīves neveiksmes nav iemesls ģimenes jēdziena atšķaidīšanai

Tas, ka jūsu ģimene/laulība nav izdevusies, ka kāds tās loceklis ir parazitējis, nav arguments par labu ģimenes jēdziena atšķaidīšanai. Tas ir arguments par labu šo ideālu stiprināšanai. Ja cilvēks neievēro satiksmes noteikumus, tad noteikumus neatceļ. Tad pielūko, lai tos kārtīgāk ievēro. Ja negrib piedalīties stingrā laulības un ģimenes rituālā, tad šodien tas vairs nav liegts. Bet nejauciet citu uzcelto baznīcu. Nesauciet liberālo dzīvesveidu par to, kas tas nav. Laulība un ģimene ir tieši tas smagais ceļš, kur ideāls nekad nav sasniegts, jo ikviens ir tikai ceļā uz pilnību. Ja izvēlaties vieglo ceļu - lūdzu, bet tas nav tas ceļš, kuru valsts atbalstīs. Jo valsts nevar atļauties rūpēties par visiem tiem dzīves pabērniem, kas tiek nomesti liberālā ceļa malās. Ja jums ir zināma kāda slikta ģimene, tad jums ir jāapelē pie ģimenes ideāla un jāglābj viņi. Nojaucot ģimenes ideālu, pie kā jūs apelēsiet?

Laulības grāmata ir nopērkama Jāņa Rozes grāmatnīcās visā Latvijā un Kodokas e-veikalā.

Kas ir laulība?
Kas ir laulība? Vai laulība ir divu no pārējās sabiedrības izolētu, romantisku jūtu pārņemtu cilvēku privāta vienošanās, kurai ir tiesības uz kaut kādām privilēģijām un aizsardzību no valsts puses? Vai kādu divu vai vairāk cilvēku veidotu savienību…

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties