Kad mēs runāsim par kovidlaikiem?

Kā jau iepriekš rakstīju, Demos konference neies ar līkumu grūtiem jautājumiem. Nākamajā sesijā viens no referātiem solās pieskarties arī pedējo gadu nozīmīgākajai mūsu kopīgajai politiskajai pieredzei — kovida pandēmijas pārvaldībai.

Krišjānis Lācis, kurš konferencē teiks runu “Suverēnas valsts forma ārkārtas stāvokļu laikmetā”, par savu sakāmo raksta šādi:

“Daudzi Rietumu konservatīvie un kreisie ilgstoši ir sūdzējušies par valsts mazspēju pamata jautājumu pārvaldībā — dažādu iemeslu dēļ modernās valsts suverēna rīcībspēja un lemtspēja it kā ir bijusi ierobežota par labu cilvēktiesību režīmam un starptautiskām organizācijām vai hartām. Taču kovidlaika ārkārtas stāvoklis un pieņemtie ārkārtas pasākumi, kurus pārraudzīja ārpuskārtas pilnvarojuma institūcijas, atklāja, ka modernais suverēns joprojām ir apveltīts ar tādu varu, kāda absolūtisma laika monarhiem pat sapņos nebūtu rādījusies. Ārkārtas rīkojumiem un situatīvām pavēlēm aizstājot normālstāvokli pieskatošus vispārējos likumus, Latvijas valsts aparāts izplūda ārpus jebkādas formas, ko ierasti vajadzētu uzturēt politiskās varas pakārtotībai attiecībā pret morāli labo un taisnīgo kā augstāko mērauklu.”

Demos trešā sesija par tēmu “Suverenitāte” notiks trešdien, 10. janvārī. Vēl nav par vēlu pieteikties. Krišjānis Lācis arī vadīs trešās sesijas paneļdiskusiju. Pārējie runātāji solās runāt par vēl karstākām aktualitātēm — Ringolds Balodis par referendumiem un tautas politisko izglītošanos, Jānis Ikstens par partiju lomu Latvijas tautas suverēnās varas realizēšanā, bet Aleksandrs Kiršteins par to, kā dalība Eiropas Savienībā ir ietekmējusi mūsu suverenitāti.

Kovidlaikos šai slejai bija ne mazums lasītāju, kas gāja uz protestiem, rakstīja vēstules, rakstus un citos veidos piedalījās vai alka piedalīties politiskajā procesā. Kā jau šie trakie gadi pierādīja, nav iespējams apelēt pie vērtībām, kuras sabiedrība kopumā nezina un nesaprot. Kad pienāks jauni līdzīgi laiki, aktivizēties būs par vēlu. Nāciet, sarunāsimies un mācīsimies jau tagad.

Demos III sesija: Suverenitāte
2024. gada 10. janvāris

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties