Kosmisks pārpratums

Kosmisks pārpratums

Un tad viendien kosmiska pārpratuma rezultātā es sastapos ar cilvēku, kurš nav pavadījis dzīvi bumbulējot, bet ir nepārtraukti pa to sities. Satiku cilvēku, kas ir neskaitāmām netaisnībām spītējot kārtojis un plānojis mazo pasauli ap sevi, sekojot mazajām receptēm, kuru absolūto patiesumu viņš nav mēģinājis pārbaudīt ar spriedelēšanu un pakārtošanu kādām augstām atziņām. Bet kuru relatīvo labumu vai sliktumu ir nepagurstoši pārbaudījis uz savas ādas. Augstās atziņas viņš tā arī nav nedz lasījis, nedz artikulējis, bet viņa dzīve un katra rīcība nu pēc daudziem līkločiem atbilst tām. Šis cilvēks vienkārši dara to, kas ir jādara un ap viņu valda kārtība. Viņš nemērķē izlabot pasauli, bet ir izdarījis savu daļu no pasaules kārtībā uzturēšanas.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties