Kuģis grimst

Kuģis grimst. Pasažieri meklē patvērumu glābšanas laivās. Daudzi atsakās glābties, jo dažas laivas ūdenī nolaidis kāds neģēlis. Vēl dažas laivas vispār netiek nolaistas, jo par tām atbildīgais baidās, ka viņš nevarēs būt glābšanas laivu flotiles komandieris. Tā kā glābšanas laivas organizē nepareizie cilvēki, tad daudzuprāt kuģis nemaz negrimst un slīcēju skaita slēpšana ir attaisnojama. Daži privātās sarunās piekrīt, ka kuģis grimst, bet neatzīs to publiski. Vēl kādi uzskata, ka kuģis ir jau nogrimis un viņi paši ir jau morāli noslīkuši, un lai pārējie slīcēji beidz bļaut. Baigi krīt uz nerviem.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties