ZB vai Zb?

Teikt "zinātnē balstīts" katru reizi, kad jāapklusina oponents, ir ļoti nogurdinoši. Pareizās valodas centrs iesaka saīsināt: «ZB».

Piemēram, konstatējot faktu, ka klātesošo vidū visi izmanto šo retorikas instrumentu, var teikt: «ZB jūs visi man!»

Pieļaujama arī alternatīvā forma — "Zb" kā tituls, ko var cildinoši attiecināt uz ikvienu "zinātnē balstīts" balstītu runasvīru:

«Partijas kongresā ovācijas izpelnās Zb Bērziņš.»

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties