Latvija nav mazā Krievija

Latvija nav mazā Krievija

Latvija nav mazā Krievija. Latvija nav inteliģentā Krievija. Latvija nav krievu zeme. Latvija nav zeme, kur Ukrainas bēgļi varēs neierobežoti slēpties aiz Ukrainas karoga un stiprināt krieviski runājošas sabiedrības kabatiņas. Latvija nav zeme, kur politikā var darboties partijas, kuru iekšējā darba vai apspriežu valoda ir kāda cita vēl bez latviešu valodas.

Tāpat kā man nav teikšanas Lielbritānijā, tāpat kā latviešu gasterbaiteriem, kas nerespektē britu kultūru, tur nav nekādas teikšanas, tā nevienam sveštautietim, kas nerespektē latviešu kultūru, latviešu valodu un Latviju kā latviešu vienīgās mājas, nav Latvijā nekādas teikšanas. Latvija nav etniski viendabīga zeme, bet tas neparedz nekādas tiesības pamatnācijai nepiederīgajiem stiprināt savas apakškopienas kā atsevišķas identitātes lomu sabiedrībā. Latvija ir mononacionāla valsts tādā ziņā, ka Latvijā ir tikai viena nācija. Latvija ir mononacionāla tādā ziņā, ka šajā valstī ir iespējama tikai viena nacionālā piederība — latvietis. Ja jums gribas teikšanu Latvijā, tad jums ir jābūt latvietim vai jākļūst par tādu.

Uldis Pīlēns nedrīkst būt Latvijas prezidents, ja viņš grib izmantot dažu iekarsušāko etnonacionālistu radikālismu kā platformu, lai stiprinātu krievvalodīgo un, vēl jo vairāk jebkādai svešai, nekristiešu kultūrai piederīgo, teikšanu Latvijā. Ja cilvēks nemāk latviešu valodu, tad viņam nav vietas nedz mūsu būvlaukumos, nedz zemeņu laukos, nedz arī ar lielu kantainu mugursomu uz Rīgas trotuāriem. Drošības riskus būvlaukumā nenovērš ar drošības risku radīšanu visā sabiedrībā.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties