Par Satversmes 110. panta grozījumu iniciatīvas atkārtošanu

Ar pietiekamu skaitu parakstu neatbalstītā "Latvijas vīru biedrības" ierosinātā parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto, taču, lai tā izdotos:

Visiem politiskajiem spēkiem, visām lielajām un mazajām partijām, kas atbalsta šo iniciatīvu, ir jāsanāk kopā uz atkārtotas iniciatīvas pasludināšanas pasākumu, kur uz skatuves ir jāsēž pa vienam sabiedrībā labi zināmam katra politiskā spēka pārstāvim, kurš pārstāvētā spēka vārdā ir tiesīgs izteikties un pateiks, ka viņa politiskajam spēkam ir atšķirīgi uzskati no visiem pārējiem uz skatuves pārstāvētajiem spēkiem dažādos jautājumos, bet šajā vienā jautājumā kā demokrātiskas politiskās kopienas locekļi viņi ir vienojušies — ģimenes jēdzienam Satversmē ir jābūt nostiprinātam tajā izpratnē, kādā tas bija pirms varas dalīšanas principu pārkāpušajiem Satversmes tiesas spriedumiem.

Viņi ir vienisprātis, ka šīs iniciatīvas izdošanās ir visu interesēs un ka viņi nežēlos savu politisko spēku kapitālu, lai veicinātu nepieciešamā parakstu skaita savākšanu. Viņi apņemas nejaukt šo jautājumu ne ar kādiem citiem politiskās dienaskārtības jautājumiem un viņu dalība šajā iniciatīvā nenāk ne ar kādiem nosacījumiem. Viņi apņemas neizmantot šīs kampaņas izdošanos vai neizdošanos, lai sacenstos ar citiem uz šīs skatuves pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem. Viņi apliecina, ka katrs politiskais spēks var saskatīt šajā iniciatīvā citu mērķi, bet līdzeklis — konkrētais grozījums — ir pieņemams visiem spēkiem. Tā kā šis līdzeklis katra spēka prāt var kalpot citam mērķim, katrs var aģitēt par šo iniciatīvu pēc saviem ieskatiem. Ja kādi spēki spēj vienoties par vienotu aģitācijas stratēģiju, tad jo labāk.

Dažādo spēku atrašanās uz šīs vienas skatuves un atbalsts šai likumdošanas iniciatīvai nevar tikt izmantots, lai pārmestu, ka šie politiskie spēki ir vienisprātis kādos citos jautājumos.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties