Telos: Par vakcīnām

Portālā Telos publicēts mans raksts par vakcīnu pret COVID-19 izpētes un apstiprinājuma stāvokli.

Par vakcīnām
Latvijā bažas par vakcinēties vilcināšanās pieaugumu ir piepildījušās. Bet ne vakcīnu izstrādātāju vai regulatoru dēļ. Vakcinācija un uzticēšanās tai kā sabiedrības veselības instrumentam Latvijā ir izgāzusies aplamās un melīgās komunikācijas ar sabiedrību dēļ.

Vakcinācija Latvijā ir uzskatāma par vakcīnu pētījumu — izmēģinājumu uz cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka nav jāvakcinējas. Vakcinēties vai nē ir katra cilvēka kopīgi ar ģimenes ārstu pieņemts lēmums, balstoties uz ieguvumu un risku izvērtējumu konkrētajam cilvēkam nevis visai sabiedrībai kopumā. Visai sabiedrībai kopumā labums no šo vakcīnu lietošanas atsver riskus par vēl nezināmo, un tieši tāpēc šīs zāles ir saņēmušas pagaidu lietošanas atļaujas ar nosacījumiem.

Ja Latvija grib uzveikt šo pandēmiju un ja mēs negribam pilnībā pazaudēt iedzīvotāju uzticēšanos varas iestādēm un vakcinācijai kā sabiedrības veselības instrumentam, tad ir jāatsakās no jebkādiem spaidiem vakcinācijas veicināšanai, jāpārtrauc melīgā aģitācija, jo īpaši ar loteriju, un jāsāk runāt atklāti — tieši tā, kā ir rakstīts latviešu valodā pieejamajos zāļu aprakstos.

Raksts ir ļoti garš, bet, ja jūs vēlaties uzzināt vairāk nekā “Bez vakcinācijas nav čomu” (kā vēsta oficiālā aģitācija), tad būs jāiegulda mazliet laiks.

Subscribe to Jāzeps Baško

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
janis.berzins@example.com
Parakstīties